asiakaspalvelu@reol.fi

Ohjeita työntekijälle

Työturvallisuus

Turvallisuusasiat on otettava vakavasti! Edellytämme työntekijöidemme suhtautuvan työturvallisuuteen samalla ammattimaisuudella kuin työtehtäviinsäkin.

Työntekijänä Sinun tulee noudattaa kaikkia yleisiä ohjeita ja yritys- ja työmaakohtaisia työturvallisuusmääräyksiä. Sinulla on vastuuntuntoinen asenne turvallisuusasioihin. Et ota riskejä työtä tehdessä. Sinä voit ja sinulla on oikeus kieltäytyä työtavoista, jotka ovat turvattomia. Et myös tee työtä, jota et osaa tehdä. Jos et osaa sinulle annettuja työtehtäviä, kerro asiasta heti esimiehellesi.

Me haluamme yhdessä työntekijöidemme kanssa suhtautua vakavasti työturvallisuuteen. Yhteinen tavoitteemme on, että kenelläkään ei satu työtapaturmavahinkoa. Huomatessasi vaarallisia työtapoja ilmoita niistä heti esimiehille. Kaikista työturvallisuusasioista voit olla yhteydessä REOLin yhteyshenkilölle.

Työterveys, poissaolot ja tapaturmat

Poissaolosta pitää ilmoittaa heti esimiehelle ja REOLin yhteyshenkilölle. Sairauspoissaoloista on toimitettava lääkärintodistus. Lääkärintodistuksena hyväksytään vain Suomesta hankittu todistus, ellei kyse ole ulkomailla tapahtuneen työn tai matkan aikana tapahtuneesta sairaudesta tai tapaturmasta. Jos tarvitset välitöntä kiireellistä hoitoa tai sattuu työtapaturma, mene lähimmälle terveysasemalle tai päivystykseen. Mikäli kyse on vakavasta tapauksesta, soita yleiseen hätänumeroon 112. Mikäli tarvitset työterveyspalveluita, ole yhteydessä REOLin yhteyshenkilöön saadaksesi toimintaohjeet. Työterveyshuollostamme vastaa valtakunnallisesti Suomen Terveystalo. Ajanvaraus www.terveystalo.com tai puh. 030 6000. Kaikki työntekijämme on vakuutettu lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella. Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat työssä ja työmatkalla sattuneet tapaturmavahingot sekä työstä aiheutuneet ammattitaudit. Työtapaturman sattuessa ilmoita asiasta heti esimiehelle ja REOLin yhteyshenkilölle.

Työntekijän toimintaperiaatteet

Työntekijän tulee tehdä työtä työsopimuksen mukaan vastuunalaisesti Suomen lakia sekä määräyksiä noudattaen.

Työntekijänä olet vastuussa asiakas- ja käyttäjäyrityksen sekä työnantajan omaisuudesta, työvälineistä ja työtiloista. Mikäli aiheutat tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella vahinkoa voit joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen.

Työntekijänä et saa luovuttaa asiakas- ja käyttäjäyritystä sekä työnantajaa koskevia luottamuksellisia tietoja eteenpäin kenellekään.

Päihtyneenä ja alkoholin vaikutuksen alaisena työskentely on kielletty.

Työntekijänä et saa tuoda ketään ulkopuolista henkilöä työtiloihin. Huolehdi osaltasi työpaikan siisteydestä ja turvallisuudesta. Työsuhteen päättyessä on luovutettava pois kaikki työnantajalta saadut työvarusteet, kulkuluvat yms. Mikäli niitä ei palauteta, työntekijä on velvollinen korvaamaan ne.

Henkilöstövuokraus ja työnantaja

Vuokratyöntekijällä on työsuhde REOL OY:n kanssa. Työnantajana vastaamme kaikesta palkkaukseen, lomiin, sairas- ja muihin poissaoloihin, työterveyshuoltoon, vakuuttamiseen, työsopimuksiin ja muihin työnantajavelvoitteisiin liittyvistä asioista. Kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat käsitellään ja ratkaistaan REOL OY:ssa.

Työntekijän osalta työnjohdosta, työturvallisuudesta, työvuorosuunnittelusta ja muista päivittäiseen työhön liittyvistä asioista vastaa se käyttäjäyritys, jossa työtä tehdään.

Verokortti

Toimita verokortti työsopimuksen tekemisen jälkeen REOLin yhteyshenkilölle. Jos emme saa verokorttia ennen palkanmaksua, pidätämme verohallinnon määräyksen mukaan 60 % ennakonpidätyksen.

Tuntilistat ja palkanmaksu

Tehdyt työtunnit kirjataan ja toimitetaan esimiehen hyväksymänä sovitulla tavalla REOLin yhteyshenkilölle heti sovitun palkkajakson jälkeen. Ellei tuntikirjauksesta ole erikseen sovittu, käytetään oheista tuntilistaa.

Palkanmaksu suoritetaan sovitulla tavalla. Palkkaennakoita ei makseta. Ellei palkanmaksusta ole erikseen sovittu, noudatetaan seuraavaa palkanmaksujaksotusta.

Palkkajaksot ovat:
Palkanmaksupäivä:
kuukauden 1. päivä –
kuukauden 15. päivä
kuukauden viimeinen päivä
kuukauden 16. päivä –
kuukauden viimeinen päivä
seuraavan kuukauden 15. päivä
Long hours spent in front of computer